சிலிக்கா துகள் அளவு தரநிலைகள்

இன்றைய குறைக்கடத்தி மெட்ராலஜி ஆய்வகங்களில், செதில் ஆய்வு கருவிகள், 200 மிமீ மற்றும் 300 மிமீ சிலிக்கான் செதில்களை ஸ்கேன் செய்ய அதிக சக்தி வாய்ந்த ஒளிக்கதிர்களைப் பயன்படுத்தி <30 நானோமீட்டர் வரை மேற்பரப்பு துகள்களைக் கண்டறியும். உயர் லேசர் சக்தி ஸ்கேனிங் அமைப்புகளை அளவீடு செய்யும் போது, ​​30 என்.எம் வேகத்தில் கண்டறிய, அளவு அளவுத்திருத்தம் மிகவும் முக்கியமானது; மற்றும் அளவு வரம்பில் துல்லியமாக அளவு துகள்கள். அதிக இயங்கும் ஒளிக்கதிர்கள் மற்றும் அளவுத்திருத்தங்களுக்கான பாரம்பரிய பாலிஸ்டிரீன் லேடக்ஸ் கோளத்தைப் பயன்படுத்தி அளவு அளவுத்திருத்தம் கடினமாக இருக்கலாம், ஏனெனில் அதிக லேசர் சக்தி லேடக்ஸ் கோளங்களை சுருங்கச் செய்யலாம். தீர்வு சிலிக்கா துகள், 20 என்எம், 30 என்எம், 50 என்எம், 100 என்எம், 500 என்எம், 1 µm மற்றும் 2 µm அளவு தரங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. நன்மை என்னவென்றால், அதிக லேசர் சக்தியின் கீழ் சிலிக்கா சுருங்காது, இதனால் அளவுத்திருத்தத்திற்கான துல்லியமான அளவு உச்சத்தை தொடர்ந்து வழங்குகிறது; பாலிஸ்டிரீன் லேடக்ஸ் துகள்களுடன் ஒப்பிடும்போது சிலிக்கா துகள்கள் மிக நெருக்கமான ஒளிவிலகல் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளன. சிலிக்கா மாசுபடுத்தல் செதில் தரநிலைகள்; சிலிக்கா துகள் அளவு தரநிலைகள்

சிலிக்கா துகள்கள்
மாசுபடுத்தும் வேஃபர் தரநிலை
மொழிபெயர் "