சுத்தமான அறை ஃபோகர் வீடியோ 

CRF2 தூய்மை அறை ஃபோகர் என்பது குறைந்த விலை, ஃபியூம் ஹூட்கள், காற்றோட்ட ஹூட்கள் மற்றும் சிறிய கையுறை பெட்டிகள் போன்ற சிறிய பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் போர்ட்டேப் கிளீன்ரூம் ஃபோகர். இது டீயோனைஸ் செய்யப்பட்ட நீர், மலட்டு நீர் அல்லது உட்செலுத்தலுக்கான நீரைப் பயன்படுத்தி நிலையான மூடுபனி வெளியீட்டை உருவாக்குகிறது. இது LN2 அல்லது கிளைகோலைப் பயன்படுத்தாது. இது இயங்குவது எளிது மற்றும் 3 விருப்ப பாகங்கள் CRF2, ஒரு மூடுபனி மந்திரக்கோலை, ரிமோட் ஆன் / ஆஃப் பவர் கேபிள் மற்றும் ரோலிங் கேரி கேஸ் ஆகியவற்றுடன் வழங்கப்படுகின்றன.

மொழிபெயர் "