தயாரிப்புகள் தேடல்
தயாரிப்பு பிரிவுகள்

ஹைட்ரோபோபிக் சிலிக்கா 40nm-2500nm-உலர்ந்த தூள்-10G

தலைப்பு ரேஞ்ச் தள்ளுபடி
அளவு தள்ளுபடி 6 + 10%
அளவு தள்ளுபடி 5 7.5%
5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவு வாங்குவதற்கு தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும்.

உலர் பொடியில் உள்ள ஹைட்ரோபோபிக் சிலிக்கா மைக்ரோஸ்பியர்ஸ் 40nm முதல் 2.5 மைக்ரான் வரை 5 கிராம் அல்லது 10 கிராம் அளவுகளில் கிடைக்கிறது.

சூப்பர்ஹைட்ரோபோபிக் சிலிக்கா அல்லது ஹைட்ரோபோபிக் சிலிக்கா தேவைப்பட்டால் குறிப்பிடவும்.

மொழிபெயர் "